Logo
 

 

Waarom (na)-Isoleren...?

 

Vroeger, in de tijd dat fosiele brandstoffen nog "gene frank koste", werd hier weinig aandacht aan besteed.
De aannemer wilde het niet, het was niet nodig, etc etc......

Heden weten we beter, stilstaande lucht in de spouw werkt niet, isolerende snelbouwstenen bleken achteraf ook geen isolatie, en ook beton heeft geen isolerende werking.

Wist u dat er :

 1. door het dak 25% warmte verloren gaat.

 2. door de muren 35% warmte weg vloeit.

 3. door de deuren en de ramen 25% verdwijnt.

 4. door de vloer 15% te niet gaat.

Uw energie factuur gaat omlaag, u krijgt een isolatiepremie van de overheid/netbeheerder er bovenop,
Uw ruimtes worden gezelliger, geen tocht meer, u vermijdt schimmel en vocht.

Tijd voor een deskundige oplossing die U direct gaat voelen na uitvoering,  met andere woorden,
resultaten en besparingen vanaf dag 1, en dit levenslang tot 50%.

 

Isolatie, K-peil, U-waarde?

Hieronder vind je de meest gebruikte begrippen die verduidelijking brengen.

Lambdawaarde

De lambdawaarde of warmtegeleidingscoëfficiënt geeft aan in welke mate het isolatiemateriaal de warmte geleidt. Deze waarde is afhankelijk van de temperatuur, de dichtheid en het vochtgehalte van het materiaal en wordt uitgedrukt in W/mK. De lambdawaarde van het isolatiemateriaal duidt aan hoeveeld warmte het materiaal geleidt.

U-waarde

Hoeveel warmte gaat er per seconde, per vierkante meter verloren als het temperatuurverschil tussen 2 zijden van een wand 1°C bedraagt? Deze waarde wordt uitgedrukt in W/m2K. Een hogere U-waarde duidt op een groter warmteverlies.

R-waarde

De R-waarde van een materiaallaag drukt het warmte-isolerend vermogen uit. Deze waarde wordt vermeld bij dubbelglas, muren, vloeren, daken, uitgedrukt in m2K/W. Hoe groter de R-waarde, hoe beter de isolatie. Bij aanvraag van subsidies is de vermelding van de R-waarde van het materiaal steeds belangrijk.

E-peil

Met het E-peil wordt een waarde aan de woning of gebouw toegekend om het energieverbruik in kaart te brengen. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning. De Vlaamse overheid legt de procedure vast die moet gevolgd worden om het E-peil te berekenen. Deze berekening kan enkel gemaakt worden door een EPB-verslaggever. Er wordt een raming gemaakt hoeveel energie er per maand nodig is om de woning te verwarmen of te koelen tot 18°C en om te voorzien in warm stromend water. Welk energiepeil de woning moet behalen is afhankelijk van de datum waarop de bouwvergunning werd aangevraagd. Bepalende factoren hierin zijn:

 • Compactheid van het gebouw;
 • Thermische isolatie per bouwschil;
 • Luchtdichtheid;
 • Ventilatie; 
 • Verwarmingsinstallatie;
 • Oriëntatie t.o.v de zon.

K-peil

De graad van thermische isolatie in een woning wordt gedefiniëerd met het K-peil. De berekening hiervan gebeurt aan de hand van twee factoren:

 • Isolatiegraad van het gebouw: welk materiaal en welke dikte;
 • Compactheid van het gebouw: de contactoppervlakte met buiten.
Dit kengetal geeft aan wat de thermische verliezen zijn door de bouwschil. Hoe lager het K-peil, hoe groter de luchtdichtheid van de woning, dus hoe minder warmteverlies. 

 

© 2011-2013. -=D.K=- | WebDesign